سال نو مبارک از طرف Dezeen!

تصویر اصلی از خانه Matsuyama توسط TTArchitects است که دارای فضاهای اختصاصی برای تماشای آتش بازی است. عکاسی توسط Kei Sugino است.


منبع: https://www.dezeen.com/2023/01/01/happy-new-year-2023/

خانه Matsuyama توسط TTArchitects دارای فضاهای اختصاصی برای تماشای آتش بازی است
این بررسی به جالب‌ترین معماری، طراحی و داستان‌های داخلی سال 2022 می‌پردازد. این بررسی شامل مجموعه‌ای از خانه‌های برتر، فضای داخلی خانه، پله‌ها، آسمان‌،اش‌ها، برندهای جدید، مبلمان و موارد دیگر است.

سال نو مبارک از طرف Dezeen! ما فردا برمی گردیم، اما در این مدت، می تو،د بخو،د پرخواننده ترین داستان های سال 2022 و بررسی کامل ما در سال.

بررسی سال 2022 را بخو،د ›