وورل یونگ مزرعه نیویورک را با ساختمان های چوبی بازسازی می کند

م، ورل، یکی از بنیانگذاران، گفت: “،وارهای سقفی داگ، فر در معرض دید ما همچنان به جزئیات سیستم های پیچیده و پیچیده ای که نیاز به نبوغ و همکاری دارند، اما بسیار ساده به نظر می رسند، ادامه می دهند.”

فضای نشیمن دارای یک دیوار کتابخانه چوبی سیاه و شومینه سنگ صابون است که با جزیره روی آشپزخانه و آسیاب داگ، فیر تضاد دارد.

استودیوی معماری گفت: “بخش استودیو سازه با تخته سه لا و دیوارهای مغناطیسی پوشیده شده است و شامل انباری باز، ایستگاه کاری یکپارچه، اتاق خواب و حمام است.”

ورل گفت: “با رشد برنامه در سایت، ما به بازی با فرم شیرو، کهن الگویی ادامه دادیم.” گاراژ/استودیو دارای جزئیات و پرداخت های مشابهی در نمای بیرونی خانه اصلی است، اما ما می خواستیم پالت مواد را برای ساختار سوم متنوع و تکمیل کنیم.