اتحادیه معماران بالتیک از UIA به دلیل جنگ اوکراین خارج شد

اتحادیه ملی معماران اوکراین پس از حمله روسیه به اوکراین در فوریه 2022 خواستار تعلیق عضویت روسیه در UIA شده بود و BAUA اعلام کرد که چندین درخواست مشابه به این سازمان ارائه کرده است.

انجمن معماران لتونی، استونی و لیتو، از اتحادیه بین‌المللی معماران خارج شده است زیرا عضویت روسیه و بلاروس را پس از حمله به اوکراین به حالت تعلیق در نیاورده است.

نورمن فاستر معمار بریت،ایی نیز از جزئیات طرح اصلی بازسازی شهر خارکف اوکراین رونمایی کرده است.

تصویر اصلی با حسن نیت رئیس BAUA پوگا و معاون رئیس جمهور Leitanaite با کارل پاپس، استونی، در افتتاحیه پاویون BAUA 2023 در کپنهاگ است. ع، از کایری رند.


منبع: https://www.dezeen.com/2023/07/07/baltic-architects-unions-،ociation-withdraws-uia-ukraine-war/

BAUA در سال 1990 تاسیس شد و در سال 1993 در UIA پذیرفته شد.

بنابراین BAUA بی،ه ای در محکومیت این تهاجم منتشر کرد در فوریه 2022.

در این بی،ه آمده است که BAUA همچنین باید بیشتر از سایر اتحادیه بین المللی معماران با بلاروس و روسیه تعامل داشته باشد.UIA) اعضا به دلیل ساختار سازمان.

این مقدمه می‌گوید: «مقدمه تنها در جه، با صلح میان ملت‌ها می‌تواند م،ا داشته باشد. بزرگترین تعهد ،ت‌ها در قبال بشریت، حفظ صلح به ،وان مبنای تحقق نیازها و جاه‌طلبی‌های مردم در سراسر جهان است. ،ت‌ها باید متوقف شوند. تولید برای جنگ و استفاده از منابع آنها برای بهبود شرایط برای همه بشریت.”

اتحادیه معماران بالتیک در بی،ه ای (BAAA) گفت: BAUA عضویت در سازم، را که هنوز عضویت یا فعالیت های محدود انجمن های ملی معماری روسیه و بلاروس را تعلیق نکرده است، ممکن نمی داند.