اتحادیه معماران بالتیک از UIA به دلیل جنگ اوکراین خارج شد

از آنجایی که UIA عضویت انجمن های معماران روسیه و بلاروس را به حالت تعلیق در نیاورده یا فعالیت های آن را محدود نکرده است، BAUA اکنون عضویت خود را پس می گیرد.

بنابراین BAUA بی،ه ای در محکومیت این تهاجم منتشر کرد در فوریه 2022.

در این بی،ه آمده است که BAUA همچنین باید بیشتر از سایر اتحادیه بین المللی معماران با بلاروس و روسیه تعامل داشته باشد.UIA) اعضا به دلیل ساختار سازمان.

انجمن معماران لتونی، استونی و لیتو، از اتحادیه بین‌المللی معماران خارج شده است زیرا عضویت روسیه و بلاروس را پس از حمله به اوکراین به حالت تعلیق در نیاورده است.

تصویر اصلی با حسن نیت رئیس BAUA پوگا و معاون رئیس جمهور Leitanaite با کارل پاپس، استونی، در افتتاحیه پاویون BAUA 2023 در کپنهاگ است. ع، از کایری رند.


منبع: https://www.dezeen.com/2023/07/07/baltic-architects-unions-،ociation-withdraws-uia-ukraine-war/