استودیو ویو فضای اجتماعی با اندود چوب را به کتابخانه لی بریج اضافه می کند

معمار: استودیو ویو
مشتری: منطقه جنگلی والتهام لندن
مهندس سازه: تیمبر رایت
مشاور M&E: NPS لندن
نقشه بردار کمیت: NPS لندن
مشاور منظر: استودیو بافت
مبلمان و نجاری: سباستین کا،


منبع: https://www.dezeen.com/2022/11/05/studio-weave-lea-bridge-li،ry-community-centre/

با استفاده از دیوار باغ موجود به ،وان ستون فقرات، لندن تمرین می کند استودیو بافت ،د باریک و غرفه مانند را در امتداد لبه غربی آن قرار داده است.

در پاسخ به سیستم ریشه درختان بالغ باغ، آلاچیق بالا می رود و دارای یک برش نیم دایره ای در مرکز آن است. در اینجا، یک درب چوبی چرخان مخفی اجازه می دهد تا فضا ت،یم شود.

کارهای قبلی آن شامل اضافه شدن خلوتگاه یک هنرمند چوبی به خانه ای در دوون و گلخانه ای قوسی برای جشنواره طراحی لندن 2020 است که توجه را به افزایش دما در بریت،ا جلب کرد.

به گفته این استودیو، این ت، برای به حداقل رساندن تأثیر آن بر ساختمان اصلی کتابخانه و پذیرش باغ به ،وان بخشی از یک «قلب مدنی» جدید برای این منطقه بود.

نمای ویکتوریایی کتابخانه لی پل در لندن
به کتابخانه لیا بریج که در درجه دوم فهرست شده است اضافه شده است

وی ادامه داد: فضاهای عمومی ،یبی ،یبی از منابع جمعی و به حدا،ر رساندن آنها هستند و موتورخانه های غیرمنتظره ای برای اتصال جامعه هستند.

ستون بتنی قرمز رنگ
دارای یک ستون قرمز بتنی است

در حالی که از طریق یک ورودی بازسازی شده و کافه در کتابخانه موجود قابل دسترسی است، موقعیت مرکز اجتماعی در سایت همچنین به آن اجازه می دهد تا با دو ورودی ایجاد شده در لبه های شرقی و ج،ی باغ به طور مستقل عمل کند.

کتابخانه لیا بریج در جنگل والتهام که در سال 1905 به سبک ادواردی ساخته شده است، روی فضای سبز بزرگی به نام باغ های دوستی، که بال اجتماعی جدید از طریق یک نمای کاملاً لعاب مشرف است، ساخته شده است.

نمای بیرونی کتابخانه لی بریج در لندن
Studio Weave یک مرکز اجتماعی ستون‌دار در شرق لندن ایجاد کرده است

مدیر استودیو ویو، Je Ahn، گفت: “ما توسعه را به ،وان یک فضای عمومی ،یبی در نظر گرفتیم؛ یک تالار شهر جدید با فرصت های گسترده تر برای مشارکت بیشتر شهروندان در زندگی عمومی.”