استودیو MMX از موزه زمین شناسی پروگرس در شبه جزیره یوکاتان رونمایی کرد

زمین به یک سری مربع ت،یم شده بود که حول یک راهرو مرکزی قرار داشتند. حجم‌هایی با ارتفاع‌های مختلف از مرکز سایت بیرون می‌آیند که بین تراس‌ها و حجم‌های تک و دو ارتفاع متفاوت است.

عکاسی توسط دین آلونسو.


منبع: https://www.dezeen.com/2022/10/12/estudio-mmx-geology-museum-yucatan-mayan/

استودیو MMX گفت: بخش‌های مختلف برنامه از طریق محیط‌های مختلف در فضای باز، آگاهانه با یکدیگر و با زمینه مرتبط هستند.

فرم های قوسی برای موزه پروگرسو
در سرتاسر از فرم های مثلثی استفاده شد

“طراحی حجم ها و چیدمان آنها در فضای عمومی مسیرهایی همراه با نور، سایه و پوشش گیاهی ایجاد می کند که به میدان شخصیت جدیدی می دهد که سرشار از تجربیات است که ایده هایی از معماری مایاها را در کنار میراث استعماری چیدمان شهری تداعی می کند.” استودیو MMX.

در زیر سقف ها، مسیرهای پیاده روی از میان فضاها عبور می کنند و از بخش های فضای باز با است،ها و باغ ها می پیچند.

باغ‌های برافراشته مسیری را در بالای مجموعه، بر روی سقف‌های ،اصر سرپوشیده سایت تشکیل می‌دهند و یک راهرو پلک، از یک گوشه سایت به گوشه دیگر ایجاد می‌کنند، جایی که تا سطح زمین پایین می‌آیند.

سازه های بلندتر در جایی که به خیابان می رسند بریدگی های مثلثی دارند که در سمت رو به ساحل باز مانده اند. این فرم های مثلثی در سراسر فضای داخلی به ،وان تکیه گاه هایی که فضاهای مختلف را بیان می کنند، منع، می شوند.

برنامه سرپوشیده سازه، هشت جلد در ضلع ج، شرقی، محل برگزاری مجموعه های اولیه است. فضاها به یکدیگر سرازیر می شوند و می توان از آنها برای نمایشگاه هایی در اندازه های مختلف استفاده کرد.

مسیرهای پیاده روی در موزه پروگرسو
راهروها ولوم ها را به هم متصل می کنند

Chu،، که استودیو آن را به ،وان یک “پایان طبیعی” توصیف کرد که قدمت آن به مایاها بازمی‌گردد، برای پوشش در سراسر آن استفاده شد.