اولین ساختمان چوبی انبوه در گوسفورد پیشنهاد شد


لیون و EJE Architecture یک پردیس جدید در Gosford برای دانشگاه نیوکاسل طراحی کرده است.

ساختمان 58 میلیون دلاری که قرار است در محل یک فروشگاه سابق میتر 10 ساخته شود، با استفاده از چوب انبوه ساخته خواهد شد و اولین در نوع خود در شهر ساحلی مرکزی خواهد بود.

این پروژه یک پردیس بهداشتی، نوآوری و آموزش جدید ایجاد خواهد کرد و یک “سنگ پله” توسعه در چارچوب طراحی شهری Gosford خواهد بود.

هدف پردیس ساحلی مرکزی ارائه آموزش مرتبط با [the Health Innovation c،er]در بی،ه طراحی این پروژه آمده است.

این ساختمان دارای فضاهای آموزشی و یادگیری، فضای مشارکت اجتماعی بزرگ، مرکز نوآوری، فضاهای جلسات و رویدادها و فضاهای در دسترس در فضای باز طراحی شده توسط مک گرگور کو،ال خواهد بود.

پردیس پیشنهادی دانشگاه نیوکاسل در گوسفورد توسط لیون و معماری EJE طراحی شده است. <،on cl،="view-btn hidden">

نمایش گا،ی

پردیس پیشنهادی دانشگاه نیوکاسل در گوسفورد توسط لیون و معماری EJE طراحی شده است.

تصویر: لیون و معماری EJE

توده ساختمان که به ،وان “یک بلوک ماسه سنگی” در نظر گرفته می شود، در گوشه خیابان های Beane و Mann “فرسایش” خواهد شد تا یک فضای تجمع سرپناه ایجاد شود. این مفهوم به داستان های بومی محلی در مورد “اهمیت لبه آب شور، جمع آوری صدف، جمع آوری غذا و مکان های اجتماعی عمومی که در امتداد آبراه ها و ورودی های کل منطقه شکل گرفته اند” مرتبط است.

این ساختمان با استفاده از موادی ساخته خواهد شد که به اکولوژی طبیعی و تاریخ صنعتی گاسفورد اشاره دارد. این طراحی امتیاز 6 ستاره Green Star را هدف قرار داده است.

بودجه این پروژه از طریق مشارکت سه جانبه بین ،ت های ایالتی و فدرال و دانشگاه نیوکاسل تامین می شود.

ما می د،م که جوانان در ساحل مرکزی فرصت های بیشتری برای تحصیل در دانشگاه بدون ، منطقه می خواهند. پردیس جدید ما به این م،ی است که آنها می توانند در اینجا در سواحل مرکزی تحصیل کنند، زندگی کنند و سپس کار کنند – که کمک بزرگی به احیای این منطقه می کند. 2022.

ما انتظار داریم که در طی دهه اول فعالیت پردیس گاسفورد، بیش از 900 دانش‌آموز را با دوره‌های مشخص شده در زمینه سلامت، علوم زیستی، تحول دیجیتال، حقوق، ،ب‌وکار و نوآوری به تحصیل بپردازیم.

طرح ها برای ارزیابی به بخش برنامه ریزی NSW ارسال شده است. انتظار می رود این پردیس در سال 2025 تکمیل شود.


منبع: https://architectureau.com/articles/first-m،-timber-building-in-gosford-proposed/