بهترین خانه های استرالیا در سال 2023

بلوک استافورد هایتس – بلوک م،ار با Vokes و Peters

لین کوو هاوس – سها

خانه آرمادیل – نیسون مورکات نیل

خانه هریت – SO معماری

خیابان واترلو شماره 19 – SJB

خانه پوینت ،ه ای – دفتر نسخه

یکشنبه – معماری معماری

فهرست کامل جوایز ملی معماری 2023 را ببینید.


منبع: https://architectureau.com/articles/best-australia-،uses-of-2023/

خانه مزرعه جاده اسپرینگ کریک – معمار برو کخ

خانه مزرعه مری، – مایکل لومبی با نیلسن جنکینز

سه گانه – اتاق 11

معماری مس، – خانه ها (تغییرات و الحاقات)

بالمین هاوس – سها

هیئت داوران ملی از هر یک از این خانه‌ها بازدید خواهند کرد تا مشخص کنند که کدام یک از آنها شایسته‌ترین جایزه رابین بوید برای معماری مس، – خانه‌ها (جدید) و جایزه Eleanor Cullis-Hill برای معماری مس، – خانه‌ها (تغییرات و الحاقات) هستند.

سلیلو اسپرینگز – استودیو معماری غربی

جوایز ملی معماری در 31 اکتبر در کانبرا اعلام می شود.

معماری مس، – خانه ها (جدید)

خانه شمالی پرث – معمار سیمون پندال

موسسه استرالیا شرکت معماران فهرست نهایی جوایز ملی معماری 2023 را اعلام کرده است و در میان آنها 13 خانه وجود دارد که هر کدام در ایالت خود جوایزی دریافت کرده اند.