به معنای طرح، نقشه، برنامه است

در وادارها میانی که وادار نیز باید دارای آزادی حرکت جانبی در داخل صفحه باشد، اتصال کشویی و در وادار انتهایی که در انتهای دیوارها نصب میشوند وادار باید در 2 جهت داخل و خارج صفحه مهارشده و تنها دیوار با ایجاد درز در کنار آنها از سازه جدا میشود. بعد از وقوع زلزله کرمانشاه نشریهای با عنوان پیوست ششم استاندارد 2800 توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی منتشرشده و مطابق این نشریه، تمام اجزای غیر سازهای ساختمان که دیوارها نیز یکی از این اجزا هستند باید از اجزای سازهای جدا شوند. قبل از وقوع زلزله کرمانشاه و ابلاغ پیوست ششم، بحث مهار لرزهای با عنوان نبشی کشی دیوارهای پیرامونی انجام میشد و در این روش نیز دیوارها به میزان 4 سانت از دیوار جداشده و توسط نبشی در کنار ستون مهار میشدند. اما با توجه به اینکه برای انتشار قانون نیاز به زمان میباشد، همچنان شاهد هستیم که از روشهای قدیم یعنی نبشی نیز برای مهار لرزهای دیوارها استفاده میشود. اما دلیل اینکه در خصوص ضوابط قدیم نیز در اینجا صحبت کردیم این است که همچنان دیده میشود نقشههایی به تائید سازمان استان و مرجع صدور پروانه میرسد که ضوابط مهار لرزهای آنها بر اساس ضوابط قدیم میباشد و مهندسین ناظر و مجری نیز که ملزم به نظارت و اجرای نقشههای مصوب میباشند، مجبور به قبول این نقشهها بوده و نمیتوانند اعتراض کنند؛ اما توصیه میشود مهندسین عزیز طی مکاتبهای این موضوع را به مالک توصیه نمایند که بهتر است از روش مهار لرزهای مطابق پیوست ششم استفاده شود.

رعایت حدود اربعه ملک و ابعاد مشخصشده در نقشهها، ابعاد نوارهای فونداسیون، ابعاد چاله آسانسور از مواردی است که حتماً باید در کنترل ابعادی قالببندی مدنظر قرار گیرد. 3 – قبل از قالببندی سقف، تراز زیر سقف با دقت مشخصشده و کنترل گردد. 3 – حتیالامکان از قالبهای معیوب استفاده نشود. 1 – سقفهای اجراشده در طبقات بایستی همراستا بوده و در اجرای آنها حدود اربعه رعایت گردد که سطح اشغال سقف بیشتر از ابعاد مندرج در پروانه و نقشهها نشود. نکته: در این دیوارها اتصال بین دوجداره سفال باید توسط میلگردهای Z شکل یا به هر نحو دیگری تأمین شود تا بعد از اجرای نما خصوصاً در دیوارهای پیرامونی باعث جدا شدن این دیوارها نشود.

در این صورت نباید مجموع زیربنا و تعداد کار طراحی انجام شده در طول یک سال و همچنین مجموع زیربنا و تعداد کار طراحی و نظارت همزمان بر آنها در هر مقطع زمانی با توجه به هر مورد از تمام ظرفیت اشتغال و تعداد کار مجاز در یک رشته بیشتر شود. آنا: فرصتهای شغلی و بازار کار فارغالتحصیلان رشته معماری داخلی را چگونه ارزیابی میکنید؟ برخی از اصطلاحات انگلیسی معماری مشترک با دیگر رشته ها می باشند. سپس بعد از انجام اقدامات فوق به سایت سازمان مراجعه فرمایید. به طور کلی این منابع شامل نیروی انسانی، ابزارآلات و مصالح می شوند. پروژههای معمول مهندسان منابع آب شامل ترمیم تالاب و همچنین طراحی و برنامه ریزی سیستمهای فاضلاب میشود. این شامل کارهای عمومی از قبیل جاده ها ، پل ها ، کانال ها ، سدها ، فرودگاه ها ، سیستم فاضلاب ، خطوط لوله ، اجزای سازه ساختمان ها و راه آهن می شود. HEC-RAS یکی از نرم افزارهای دفتر فنی عمران است که در پروژههای بسیار متنوعی شامل طراحی کانال، هیدرولیک پل، انتقال رسوبات، انطباق FEMA و مطالعات طغیان شکست سد کاربرد دارد.

ممکن است شما نخواهید کل ساختمان را تخریب کنید و تنها بازسازی بخش کوچکی از آن مد نظرتان باشد. در دیوارهای با طول بیش از 4 متر میبایستی یک عدد وادار عمودی اجرا شود و در کل طول قطعات دیوار نباید از 4 متر بیشتر باشد. این فواصل بین دیوار و سازه به این جهت ایجاد میشود که دیوارها یا در کل اجزای غیر سازهای در زمان تغییر شکل سازه در اثر وارد شدن بارهای جانبی، آسیبندیده و این تغییر شکلها به این اجزا ضربهای وارد نکنند. 1 – تأمین طول اورلب ستون در پایین و طول ریشه انتظار جهت اتصال با ستونهای طبقات بالاتر که این نکته باید در زمان برش میلگردها موردتوجه قرار گیرد. در صورتیکه میلگردهای ستون کوتاهتر بریده شود، در طبقات بالاتر مجبور به استفاده از روشهایی مانند فورجینگ یا کوپلر خواهیم بود که میتواند موجب بالاتر رفتن هزینهها شود. از میان این پروژهها ساختمانهای اولیه دانشگاه صنعتی شریف، ساختمان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، شهرک تفریحی دریاکنار و سفارت ایران در پکن معروف هستند. اما در عصر تغییر آبوهوا، تأکید بیشتری بر روی اعتبار ” سبز ” ساختمانها قرار داده میشود، چرا که تأثیر زیستمحیطی باعث تصمیمگیری پیرامون طراحی، ساختوساز و عملیات میشود.

متأسفانه این مورد خصوصاً در ستونهای کنار دیوار همسایه اتفاق میافتد و بر اثر بیدقتی این ضعف در ستونها ایجاد میشود. نکته مهم: حتماً در زمان جانمایی ستونهای وجوه نمای ساختمان دقت شود که این ستونها بهاندازه نماسازی ساختمان، عقبنشینی کنند در غیر این صورت بعد از اجرای نما ساختمان شامل اضافه بنا و ورود به معبر شده و پرونده ساختمان به کمیسیون ماده 100 ارجاع داده خواهد شد. حتماً قبل از جانمایی و اجرای بیس پلیتها دقت شود که ستون روی بولتها ننشسته و مجبور به بریدن پای ستونها نشوید. 7 – در صورت امکان داکت های تأسیساتی در سقف قبل از بتنریزی جانمایی و اجرا گردند. امروزه زندگی در یک مجتمع مسکونی راحتترین گزینه برای بسیاری از ساکنان شهرهاست. بطور کلی در این طراحی از سازه، ما شاهد نمای قوسی لایه بیرونی و داخلی سازه فضایی هستیم، بگونه ای که عملا کمانی از یک دایره را خواهیم دید. سایز بیس پلیت، تعداد بولتها و سایز آنها از مواردی است که بسیار اهمیت داشته و لازم است دقیقاً کنترل شود. بنابراین مواردی که اهمیت پیدا میکند شامل سازه سالم و برنامه ریزی ساده و انواع مختلف ویژگی های هنری از قبیل دوام و ماندگاری مواد و مصالح مطبوع، رنگ آمیزی خوشایند و دلپذیر و تزئینات و آراستگی و پویایی و تناسبات خوب و مقیاس و غیره است.

هر یک از سقفهای فوقالذکر دارای روش اجرایی خاص خود است که در نشریات و استانداردهای مختلف به آنها اشارهشده و باید رعایت گردد. با توجه به اینکه فقط تعداد کمی از این پنجره ها با پوشش چوب وجود دارد، معماران همچنین یک نورگیر بزرگ را در یک طرف سازه ایجاد کرده اند تا نور اضافی موردنیاز را تأمین کند. معمار باید قادر باشد شما را با توجه به اصول، شرایط خاک و آخرین قوانین مربوط به قطعه زمین مورد نظرتان، شما را راهنمایی کند. مهندس ارشد طراحی کالیبر در مدیریت نورد ذوب آهن اصفهان اذعان داشت : هزینه اجرای سیستم های اسکلت فلزی با شرایط استاندارد، 15 درصد بیشتر از هزینه اجرای ساختمان های بتنی است اما به لحاظ زمان اجرا و حفظ سرمایه،ساختمان های بتنی به عنوان مثال برای یک ساختمان 7 طبقه با دو هزار متر زیربنا حداقل بین 18 ماه تا دو سال زمان برای ساخت نیاز دارند در صورتی که این روند در ساختمان های اسکلت فلزی به زیر یک سال کاهش می یابد و این مقیاس نشان می دهد که ساختمان اسکلت فلزی ارزان تر و مهم تر اینکه ایمن تر ساخته می شود البته تورم نیز به عنوان یک پارامتر دیگر سبب می شود سازنده ساختمان بگوید من یک سال معطل شوم و سود بیشتری کسب می کنم و لذا محاسبات اقتصادی خودش را به نحو دیگری تنظیم می کند.

بعد از تعیین روش مهار لرزهای یا اجرای وال پست در دیوارهای داخلی و خارجی و نصب قطعات بر اساس نقشههای مصوب، نوبت به دیوارچینی میرسد که یکی از مراحل سفت کاری ساختمان محسوب می شود. یکی دیگر از موارد مهم در آرماتوربندی فونداسیون رعایت ابعاد چاله آسانسور میباشد. بعضاً دیدهشده اکیپهای اجرایی بجای ویبره کردن بتن، اقدام به تکان دادن ریشه ستونها در داخل قالب مینمایند که این کار کاملاً اشتباه میباشد. معمولا ورودی ها را بزرگ، شیشه ای و با رنگ های متنوع و جذاب انتخاب می کنند تا نظر افرادی که از کنار آن رد می شوند را جلب کرده و به داخل بکشاند.

این بلوکها در ابعاد مختلف ساختهشده و عموماً برای اجرای دیوار حیاط، دیوار جانپناه بام و بعضاً اجرای دیوار پارکینگ استفاده میشود. این دیوارها ازلحاظ عایق صوت و حرارت بسیار عالی عمل میکنند و تنها عیب آنها اشغال فضای بیشتر به نسبت سایر بلوکها میباشد. وزن کردن این بلوکها: وزن بلوک لیکا باضخامت اسمی 20 سانت حدوداً 14 کیلو و وزن بلوک طرح لیکا با همین ضخامت حدوداً 20 کیلوگرم میباشد. ٣. ایجاد تغییر در مسیر دید: گاهی اوقات پنهان کردن مشکلات ساختاری در معماری داخلی بوسیله رنگ و نور امکان پذیر است که می توان آن را با تغییرات در نور و رنگ از نظرها پنهان ساخت و توجه را به نقاط خوشایند فضا جلب کرد. رنگدانههای لیکا که همان پوکههای صنعتی هستند تقریباً سرخرنگ بوده و رنگ پوکه معدنی سیاه میباشد. درز بین دیوار ستونهای سازهای برابر 0.01 ارتفاع کف تا کف طبقه بالا و درز بین دیوار و تیر سقف برابر 2.5 سانتیمتر یا خیز حداکثر تیر میباشد. دستهی سوم ستونهای گوشه هستند که یک چهارم بار به آنها وارد میگردد. در ادامه، هر یک از فازهای مذکور شرح داده شده است.

بعد از اجرای فونداسیون نوبت به اجرای ستونها، دیوارهای برشی و سقف سازه میرسد که این مراحل نیز شامل آرماتوربندی، قالببندی سایت irarchitects و بتنریزی میباشند. بتن ستون و دیوارهای برشی میبایست تا تراز زیر سقف اجرا شود. از آنجایی که در مدل Membrane سختی خارج از صفحه برای المان در نظر گرفته نمیشه و در دیوارهای برشی نیز به جهت ماهیت رفتاری اونها انتظار سختی خارج از صفحه ازشون نداریم میتونیم دیوارهای برشی رو از نوع Membrane مدل کنیم. این پلان یکی از زیباترین در نوع خود به شمار می آید. پس از تأیید کانسپت اولیه از سوی کارفرما، کارهای طراحی اصلی و جزئیات پلان آغاز میگردد. بهترین محل قرارگیری تراس در پلان معماری، چه در ساختمانهای شمالی و چه در ساختمانهای جنوبی، مشرف به حیاط و در ارتباط مستقیم با آشپزخانه است. تفاوت این روش با پیوست ششم در این بود که دیوار به زیر سقف چسبانده شده و نبشیها که بهعنوان وال پست شناخته میشدند، از کف و سقف به سازه متصل میشدند. همانطور ک گفتیم این سازه از ستون های بتنی و تیرهای فولادی ساخته شده است و به عنوان سازه ای نوین و پرکاربرد شناخته می شود. نکته: ریشه میلگردهای ستون یا میبایست داخل سقف با رعایت طول مهاری خمشده یا مطابق با پیوست ششم بهصورت ستونک بتنی با ارتفاع 130 سانتیمتر اجرا شوند.

در این روش دیوار توسط ناودانیهای منقطع یا نبشی سراسری و میلگرد بستر در ارتفاع حداکثر 1 متر، در جهت عمود بر دیوار مهارشده و توسط درزهای ایجادشده در اطراف دیوار، در داخل صفحه آزادی حرکت جانبی خواهد داشت. در این روش محل اجرای دیوارها و بازشوها توسط نبشی دوبل بهصورت قاب اجراشده و دیوارچینی میشوند. اگر پس از تخمین هزینه ساخت ساختمان با اسکلت بتنی قصد ساختن آن را دارید، میتوانید پس از مرحله محاسبه و دریافت خروجیهای مورد نظر خود به بخش برنامه ساخت مراجعه کرده و با تنظیم تاریخ شروع پروژه، برنامه ساخت دقیقی مشتمل بر ساختار شکست کار، برنامه ساخت، گانت چارت، نمودار اس، کش فلو و زمان خرید مصالح و تجهیزات را بهصورت فایلهای اکسل با پرداخت مبالغ آنها یا خرید اشتراک دریافت کنید. میتوانید با افزودن 10 درصد به سطح خالص خود، مناطق کوچکی را که در محاسبه رنگ نقاشی ساختمان از قلم افتادهاند را در محاسبات خود بگنجانید.

دیوارها تنها در کف طبقه با سازه در تماس هستند و از 3 وجه دیگر میبایستی از سازه جدا شوند. با این بذل و بخشش هایی که معلوم نیست از کجا می کنند باید منتظر باشیم که در بافت های فرسوده تراکم ارتفاع ساختمان ها شش هفت طبقه شود و بافت های به هم ریخته و بی هویت، بی ارزش و بی کیفیت برای زندگی تبدیل شوند. از آن به بعد سیستم­ها در انواع دستی، مکانیکی ، الکترونیکی و هوشمند توسعه زیادی را تجربه کرده­اند و در بخش هایی از سیستم های سیرکولاسیون، سیستم­های خدماتی و یا بخش هایی از پوشش ساختمان در اشکال­ مختلف در معماری ظاهر شده اند. در ذیل به معرفی انواع نمای ساختمان می پردازیم. اگر معمار کاربلدی را می شناسید که زمان زیادی صرف انتخاب یک معمار نخواهد شد. معماری علمی است که از سابقه ای دیرینه بهره مند است و در طول زمان دچار تغییرات زیادی شده و به همین علت که دائما در حال دگرگونی بوده، تعاریف آن هم تغییرکرده است.

همانطور که میدونید کنترل تغییرمکان جانبی (اصطلاحاً کنترل دریفت سازه) یکی از مهمترین کنترلهای یک سازه است که حتماً بایستی از اون جواب گرفت. همچنین، کمانش موضعی الیاف تحت فشار را تحت کنترل دارد.الیاف وظیفه تأمین مقاومت مکانیکی را در FRP به عهده دارد. 2 – کنترل اسلامپ بتن که با توجه به تراکم میلگردها میتواند کمی با اسلامپ بیشتر نسبت به فونداسیون و سقف اجرا شود. نکته مهم: وادارهای عمودی اجراشده در دیوارهای پیرامونی میبایست ازلحاظ همراستایی قائم و افقی با طبقات پایینتر کنترل شود و در صورت عدم توجه به این موضوع، در زمان اجرای نما، با مشکل مواجه خواهیم شد. کنترل پشتبند قالبها و عدم وجود اعوجاج و فضاهای خالی داخل قالببندی فونداسیون نیز از موارد فنی است که باید بعد از قالببندی و نیز همزمان با آن توسط مجری و ناظر کنترل گردد.