جایزه AA 2023 برای کار ساخته نشده – ذکر ویژهمنبع: https://architectureau.com/articles/2023-aa-prize-for-unbuilt-work-special-mention/