در امتداد Music Row در نشویل، HASTINGS به دو ساختمان موجود آهنگ جدیدی می دهد


ناتان چپمن عادت داشت در یک ساختمان اداری آهنگ می نوشت. او گفت که فضاها «اصلاً الهام‌بخش نبودند». یک بومی نشویل و ترانه سرا با Warner Chappell Music، یک شرکت انتشاراتی،

The post Along Music Row in Nashville, HASTINGS به دو ساختمان موجود آهنگ جدیدی می دهد اولین بار در The Architect’s Paper ظاهر شد.


منبع: https://www.archpaper.com/2023/04/along-music-row-in-nashville-hastings-gives-two-existing-buildings-a-new-tune/