دفتر معماری مردم یک سرویس بهداشتی عمومی بی شکل برای همه جنسیت ها ایجاد می کند

این استودیو گفت: فضاهای م،وطی شکل چاه های نوری را تشکیل می دهند که نور طبیعی را به داخل هر غرفه می کشاند. “فضاهای حاصل زیبایی مقدسی را برای بدترین فعالیت ها به ارمغان می آورد.”

دفتر معماری مردمی یک استودیوی پکن است که توسط He Zhe، James Shen و Zang Feng در سال 2010 تاسیس شد. این استودیو اولین کارگاه معماری در آسیا بود که به ،وان B-Corp گواهینامه دریافت کرد.

ع، توالت فرنگی
چاه های نور نور را به داخل می کشانند
این ساختمان از یک دیوار گچی سینوسی تشکیل شده است که پیچ و تاب دارد تا غرفه‌های جداگانه و مناطق سینک در اطراف یک سالن مرکزی ایجاد کند.

دیوارها با گچ پوشیده شده بودند. ع، توسط PAO است

دیوار در مرکز ساختمان بالا می رود و به سمت پایین خم می شود و یک سقف V شکل با نورگیرهای دو جداره یکپارچه تشکیل می دهد.

عکاسی توسط ژو یومنگ انجام شده است مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد.


منبع: https://www.dezeen.com/2023/07/14/peoples-architecture-office-amorp،us-amoeba-public-restroom-all-genders-beijing/

این توالت جدید که در پارک منشان در منطقه کوهست، منتوگو در پکن قرار دارد، بخشی از مجموعه‌ای است که شامل گا،ی، بازارها، مجسمه‌ها و فضاهای نمایش است.

وی افزود: «فضای منسجم به جای تفکیک، بر شمولیت تأکید دارد».

ع، سرویس بهداشتی عمومی آمیب
این ساختمان دارای فرم مجسمه ای است

هر غرفه شکل و اندازه منحصر به فردی دارد، با درهای غرفه ای که بین دیوارهای منحنی شناور هستند و با زمین تماس نمی گیرند.

پروژه‌های قبلی این استودیو در چین برای عموم مردم شامل تغییر رنگ آبی مدرسه در شنژن و یک مرکز فرهنگی م،ار با ساختار ف،ی پیش‌ساخته در یانتای است.

سرویس بهداشتی عمومی Amoeba نام دارد، تاسیساتی که توسط دفتر معماری مردمی شکلی نامنظم و ارگ،ک دارد که یادآور موجودات سلولی است.

ع، سرویس بهداشتی عمومی آمیب
سرویس بهداشتی عمومی آمیب یک سرویس بهداشتی عمومی در پارک منشان است

این استودیو به Dezeen گفت: «دستشویی عمومی Amoeba با اولویت طراحی شده است، چه افراد خانواده با بچه باشند، چه دارای معلولیت باشند یا ،تشان ناسازگار باشد».

دیوارهای مجسمه ای حمام که با سیمان میکرو پوشانده شده اند، در نور منتشر شده از دهانه های قرار گرفته در بالای هر غرفه قرار می گیرند و تضاد را در فضای بی شکل ایجاد می کنند.

ع، داخلی توالت عمومی پکن
دیوارهای منحنی داخل اتاقک ها را تشکیل می دهند
هنگام ورود به حمام عمومی، دیوارهای منحنی شکل دهنده غرفه ها، ریتم فضا را مشخص می کند. روشنایی نوار LED در جایی که دیوارها با کف تلاقی می کنند، درخشش ملایمی را ارائه می دهد.