طرح های منتشر شده برای بخش اورژانس کودکان Geelong


،ت ویکتوریا در حال ارائه یک بخش اورژانس اختصاصی کودکان در بیمارستان دانشگاه جیلونگ، با طرح های جدید که نمای برنامه ریزی شده و فضاهای درم، را آشکار می کند.

اداره ساختمان سلامت ویکتوریا گفت که این مرکز 20 میلیون دلاری توسط متخصصان معماری سلامت سیلور توماس هانلی به ،وان یک “محیط دوستدار کودک” با “رنگ های آرام، ملایم و دکور” طراحی خواهد شد.

بخش اورژانس کودکان شامل 28 فضای درم، اختصاصی اضافی شامل دو تخت سریع و هشت تخت کوتاه مدت خواهد بود. همچنین شامل اتاق‌های درم، جدید و فضاهای پشتیب،، سیستم مجزای تریاژ کودکان و یک منطقه انتظار اختصاصی خواهد بود.

مری آن توماس، وزیر زیرساخت‌های بهداشتی، گفت که این پروژه برای دسترسی سریع‌تر به مراقبت و درمان برای خانواده‌های دارای فرزندان ،دسال در نظر گرفته شده است.

رندر معماری محوطه پذیرش اورژانس اطفال. <،on cl،="view-btn hidden">

نمایش گا،ی

رندر معماری محوطه پذیرش اورژانس اطفال.

تصویر: سیلور توماس هانلی

توماس گفت: «این پروژه چند میلیون دلاری به کودکان ،ن جیلونگ دسترسی سریع‌تر به مراقبت و درمان مورد نیاز و محیط کار ایمن‌تر و من،‌تر برای کارکنان مراقبت‌های بهداشتی شگفت‌انگیز منطقه ارائه می‌کند. ما مطمئن می‌شویم که بچه‌های جیلونگ و منطقه بارون مراقبت‌های سریع و اختصاصی مورد نیاز خود را دریافت می‌کنند تا زودتر احساس بهتری داشته باشند و در محیطی امن، آرام و راحت باشند.»

این پروژه بخشی از سرمایه گذاری 102 میلیون دلاری ،ت برای ارائه مناطق اختصاصی اورژانس کودکان در برخی از شلوغ ترین بیمارستان های ایالتی است. پروژه های دیگر این برنامه شامل بخش های اورژانس کودکان در بیمارستان های شمالی، فران،تون، کیسی و ماروندا است.

این سرمایه گذاری بر اساس تعهد 500 میلیون دلاری در بودجه ویکتوریا 2022/23 برای توسعه بیمارستان ،ن و کودکان بارون آینده است که با خدمات بیمارستان دانشگاهی جیلونگ موجود ادغام خواهد شد.

انتظار می‌رود که ساخت بخش اورژانس کودکان در فوریه 2023 آغاز شود و در جولای 2024 تکمیل شود.

مطالب مرتبط


منبع: https://architectureau.com/articles/designs-released-for-geelong-childrens-emergency-department/