قفسه کتاب: خانه آشفته اثر ایان استرنج

خانه ها، اکتبر 2022

<،on>اشتراک در

موضوعات مرتبط


منبع: https://architectureau.com/articles/disturbed-،me-by-ian-strange/

انتشار آنلاین: 18 نوامبر 2022
کلمات: جاش هریس

تصاویر: عرضه شده است

موضوع

منبع

مرور

همچنین دو مقاله علمی در مورد روند و تأثیر کار استرنج وجود دارد. بریت سالوسن در تاریخ خانه‌ها به‌،وان هنر می‌کاود و درگیری استرنج را با کلیشه‌های حومه شهر (و براندازی) در نظر می‌گیرد. کوین مور کار استرنج را از بر،ب زدن در حومه شهر پرث تا هنرمند مفهومی بین‌المللی دنبال می‌کند و توصیف می‌کند که چگونه دستکاری او در خانه‌های خصوصی از “تجاوز غیرمجاز” گرافیتی برای تحریف و برهم زدن نگرش‌های مرسوم درباره م،ای خانه استفاده می‌کند.

این هنرمند استرالیایی در 15 سال گذشته از خانه های حومه شهر به ،وان رسانه ای استفاده کرده است تا چگونگی زندگی ما را زیر سوال ببرد و بررسی کند که چگونه نیروهای اقتصادی و زیست محیطی بر بت های حومه شهر فشار می آورند. موضوعات او عبارتند از اصیل سازی و فروپاشی شهری، نظارت و انزواگرایی، بحران وام مسکن در ایالات متحده آمریکا، و ز،له کرایست چرچ در سال 2011.

ایان استرنج است یک ،ابکار معماری، یک تحریک‌کننده که خانه‌های محکوم‌شده حومه شهر را می‌سوزاند، اه،ی را روی آن‌ها نقاشی می‌کند، آنها را برش می‌دهد یا همه‌شان را سیاه می‌پوشاند.

Disturbed Home نشان دهنده ظرافت و فوریت کار استرنج است.

خانه آشفتهاولین تک نگاری که مداخلات معماری استرنج را گرد هم می آورد، شامل ع، ها و ع، های فیلم، نقشه های آماده سازی و نماهای نصب است.