مؤسسه خواستار اقدامات اقلیمی قوی‌تر پس از «ناامیدکننده» COP27 است

بخش ویکتوریایی مؤسسه همچنین بی،ه ای را منتشر کرد که در آن درخواست نقشه راه برای ساختمان های بدون کربن و اصلاحات برای بهبود طراحی ساختمان در پیش از انتخابات 26 نوامبر را تکرار کرد.

خط مشی جامع موسسه قبل از انتخابات را بخو،د اینجا.


منبع: https://architectureau.com/articles/disappointing-ins،ute-calls-for-stronger-climate-action/

شانون باتیسون، رئیس ملی مؤسسه گفت که نتیجه کنفرانس آب و هوا کافی نیست، زیرا سازمان ملل قبلاً اذعان کرده است که صنایع ساختم، در مسیر رسیدن به کربن زدایی تا سال 2050 نیستند.

علی‌رغم درخواست‌ها برای اقدام بیشتر در پاسخ به نگر،‌های فزاینده آب و هوایی، تصمیم COP27 استراتژی‌هایی را برای حذف تدریجی استفاده از سوخت‌های فسیلی اجرا نکرده است، و تنها تعهدات اج، قبلی گ،کو را تایید می‌کند.

موسسه استرالیایی شرکت معماران بی،ه‌ای صادر کرده و خواستار اقدام بیشتر اقلیمی در پی نتیجه «ناامیدکننده» کربن‌زدایی در کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد COP27 در مصر شده است.

این مؤسسه از ،ت های مش، المنافع، ایالت ها و قلمروها خواسته است تا نقشه راه مخصوص صنعت برای کربن زدایی، در راستای گزارش وضعیت جه، 2022 برنامه محیط زیست سازمان ملل برای ساختمان و ساخت و ساز توصیه ها

باتیسون افزود: “به ،وان معمار، ما می د،م که محیط ساخته شده ما یک میراث نه تنها برای خودمان، بلکه برای نسل های آینده است.”

ما به طور فزاینده ای شاهد نتایج رویدادهای شدید آب و هوایی و محیط های خشن هستیم. محیط ساخته شده ما باید پایدار و با انعطاف طراحی شود.»

دیوید واگنر، رئیس بخش ویکتوریا، گفت: «ما به یک طرح عملی نیاز داریم که مشوق بهسازی، نوآوری و ارتقای ساختمان‌های موجود باشد، تشریفات اداری را برای طراحی پایدار کاهش دهد و از تولیدکنندگان محلی برای تولید مصالح ساختم، پایدار حمایت کند.»

باتیسون گفت: «عملیات ساختم، و ساخت و ساز حدود 37 درصد از انتشار جه، را تشکیل می دهند. ما به ،وان متخصصان در محیط های ساخته شده، مسئولیت توسعه راه حل های کم یا بدون انتشار را داریم. و اکنون باید این کار را انجام دهیم.»