مجلدهای بتن، خانه بازیگران در لندن را توسط Bureau de Change متحرک می کنند

توضیح داد: «ارتفاع ورودی به‌گونه‌ای طراحی شده است که خانه به‌طور محتاطانه در میان همسایگان میراثی خود قرار می‌گیرد و با بازیگوشی به ریتم ثابت خیابان پاسخ می‌دهد». تبدیل ارز.

اشکال بتنی پلک، خانه لندن
به صورت بتن و آجر ساخته شده است

در داخل، Cast House در اطراف یک راه پله معلق مرکزی با نرده های آبی روشن سازماندهی شده است که نقطه کانونی ایجاد می کند که هر سطح از خانه را به هم متصل می کند.

فضای نشیمن، ناهارخوری و آشپزخانه طبقه همکف در داخل یک فرم بتنی مستطیل به داخل باغ بیرون می‌رود. این اولین حجم از سه حجم مشابه است که نمای عقب ساختمان را افزایش می دهد و به تدریج از اندازه آن کاسته می شود.

راه پله با نرده های آبی توسط Bureau de Change
فضای داخلی اطراف یک راه پله سازماندهی شده است

این خانه که در خیاب، حومه شهر در کلافام قرار دارد، به ،وان “تفسیری معاصر” از خانه های بزرگ آجر قرمز اطراف که دارای سقف های شیرو،، پنجره های خلیج و ایوان های سرپوشیده هستند، در نظر گرفته شده است.

ارتفاع جلوی Cast House در لندن
Bureau de Change خانه بازیگران را در لندن تکمیل کرده است

Bureau de Change گفت: “جزئیات آجری درونی این تصور را ایجاد می کند که حجم های بتنی به یک نمای موجود فشار داده شده اند و تمایزی بین حجم های فعال و غیرفعال ایجاد می کند که بر ژست حجمی تاکید می کند.”

پرداخت صاف و رنگ پریده بتن با استفاده از مقدار زیادی سرباره کوره بلند دانه بندی شده به دست آمد که به گفته استودیو این ماده به ،وان جایگزین سیمان عمل می کند و میزان دی ا،ید کربن موجود را کاهش می دهد.

استودیوی معماری Bureau de Change از بتن برای تقلید بازیگوشانه نقوشی که از خانه‌های آجری اطراف دهه 1930 در کاست هاوس در ج، لندن کشیده شده است، استفاده کرده است.

از دیگر پروژه های اخیر آن می توان به بازسازی یک تراس ویکتوریایی در ج، لندن و طراحی داخلی توسعه ،یبی در یک ساختمان آرت دکو در فیتزرویا اشاره کرد.

چهار طبقه خانه که با ،یبی از آجرکاری و بتن به پایان رسیده است، به سمت بالا و در بالای یک سطح زیرزمین و پاسیو بتنی فرو رفته قرار گرفته است.