مجموعه مرکز فرهنگ NT برای تحول

Paech گفت: “من از کار سخت و تخصص اعضای هیئت مدیره مرکز، کارکنان و گروه کاری پروژه در برنامه ریزی و مشارکت در طراحی تهیه شده توسط Troppo Architects قدرد، می کنم.”

انتظار می رود کارها تا جولای 2023 تکمیل شود.

موضوعات مرتبط


منبع: https://architectureau.com/articles/nt-culture-centre-set-for-transformation/

آمفی تئاتر جدید 500 مهمان را در خود جای خواهد داد و دارای محوطه سازی پارک مانند با ویژگی های معماری چشمگیر و راه ورود جدید است. فضای بزرگ ،ده فروشی بیش از سه برابر مساحت فعلی خدمات رس، خواهد کرد و دفتر اداری جدید از سرسرای اصلی منشعب خواهد شد.

در ،یب با گا،ی هنر و صنایع دستی بومی میمی، تردیدی ندارم که پس از تکمیل ارتقای مرکز، کاترین مقصد برتر در قلمرو شمالی برای بازدیدکنندگ، که به دنبال یک تجربه فرهنگی منحصر به فرد هستند در نظر گرفته خواهد شد.

این توسعه که توسط معماران Troppo مستقر در داروین طراحی شده است، شامل یک آمفی تئاتر جدید در فضای باز و امکانات ارتقا یافته، یک ضمیمه اداری جدید، یک کافه و فضاهای ،ده فروشی است. این بازسازی ها برای بهبود عملکرد مرکز برای رویدادهای هنری و فرهنگی در نظر گرفته شده است.

چانسی پچ وزیر هنر NT گفت که تکمیل طراحی و انتشار مناقصه ساخت و ساز نقطه عطفی برای این پروژه بود.

طرح های نهایی دارند برای پروژه توسعه مرکز فرهنگی و هنری رودخانه گودینیمایین در قلمرو شمالی تکمیل شد و اکنون یک شرکت ساخت و ساز محلی برای انجام این ارتقاء منصوب شده است.

پس از اتمام مرحله طراحی ی،اله، مناقصه ساخت و ساز 6.7 میلیون دلاری کاترین است.

بودجه این پروژه تحت برنامه 30 میلیون دلاری توسعه گا،ی Arts Trail ،ت منطقه تامین خواهد شد.