مرکز تحقیقات زیست پزشکی دنتون کورکر مارشال در راه است


کارها آغاز شده است در مرکز 206 میلیون دلاری Aikenhead برای کشف پزشکی (ACMD) در بیمارستان سنت وینسنت ملبورن در فیتزروی.

این مرکز 11 طبقه پس از تایید ،ت ایالت ویکتوریا و صدور مجوز ساخت توسط شورای شهر یارا در سایت بیمارستان موجود در آوریل 2022 ساخته خواهد شد.

ACMD که توسط Denton Corker Marshall در همکاری با L2D Architects طراحی شده است، اولین مرکز تحقیقاتی مهندسی بیومتریک بیمارست، کشور در استرالیا خواهد بود.

ساختمان فعلی آیکن‌هد در گوشه خیابان نیکلسون و رژه ویکتوریا در حال حاضر در مرحله ت،یب است تا راه را برای مرکز جدید 16500 متر مربعی باز کند که انتظار می‌رود ساخت آن در ژانویه 2023 آغاز شود.

ACMD شامل آزمایشگاه های چاپ سه بعدی، آزمایشگاه سینتیک و اتاق هایی برای فناوری های حساس شنوایی و بینایی خواهد بود. <،on cl،="view-btn hidden">

نمایش گا،ی

ACMD شامل آزمایشگاه های چاپ سه بعدی، آزمایشگاه سینتیک و اتاق هایی برای فناوری های حساس شنوایی و بینایی خواهد بود.

تصویر: دنتون کورکر مارشال

پس از تکمیل در اوا، سال 2024، ظرفیت های ساختمان جدید شامل آزمایشگاه های چاپ سه بعدی، آزمایشگاه سینتیک انس،، اتاق های عایق بندی شده ویژه برای توسعه فناوری های شنوایی و بینایی، کارگاه های مهندسی برای توسعه نمونه های اولیه پزشکی و غیره خواهد بود.

یک مرکز آموزشی در مرکز جدید تعبیه خواهد شد که امکانات آموزشی اختصاصی و همچنین فضاهای سمینار و آموزشی، آزمایشگاه شبیه‌سازی بالینی و سالن سخنر، را ارائه می‌دهد.

دکتر ارول هاروی، مدیر اجرایی ACMD گفت: تمرکز مرکز جدید بر پیشگیری، مداخله زودهنگام، مهندسی رباتیک، دیجیتال و داده ها برای بهبود دسترسی عادلانه به خدمات مراقبت های بهداشتی خواهد بود.

مرکز جدید با همکاری نه گروه شریک از جمله بیمارستان سنت وینسنت ملبورن، موسسه تحقیقات پزشکی سنت وینسنت، موسسه Bionics، مرکز تحقیقات چشم استرالیا، دانشگاه ملبورن، دانشگاه RMIT، دانشگاه صنعتی سوینبرن، دانشگاه کاتولیک استرالیا و دانشگاه ولونگونگ استرالیا


منبع: https://architectureau.com/articles/demolition-works-underway-for-biomedical-research-centre/