مرکز فرهنگ بومی با طراحی مشترک برای پورت آدلاید پیشنهاد شده است


شهر پورت آدلاید انفیلد یک مرکز فرهنگ بومی جدید در قلب شهر ایجاد خواهد کرد.

این مرکز برای قرار گرفتن در یک سایت ساحلی رودخانه که به طور رسمی به ،وان ذخیره‌گاه پارک منطقه غربی شناخته می‌شود، یک فضای باز برای افراد بومی و غیربومی ایجاد می‌کند که مستقیماً به کشور Yerta Bulti رودخانه بندر متصل می‌شود.

این مرکز توسط معماران اشلی هالیدی و طراحی موم با همکاری شهر پورت آدلاید انفیلد، پنل مشاوره بومی پورت آدلاید انفیلد و جامعه محلی First Nations طراحی شده است.

مرکز فرهنگ بومی با طراحی مش، برای پورت آدلاید پیشنهاد شده است <،on cl،="view-btn hidden">

نمایش گا،ی

تصویر: شهر پورت آدلاید انفیلد با معماران اشلی هالیدی، طراحی موم و گروه نگهبان Yitpi Yartapuultiku.

این مرکز طیف وسیعی از فعالیت‌ها را با فضاهای اجرایی داخلی و خارجی، امکانات عمومی، دفاتر، اتاق‌های جلسه و محوطه‌سازی گسترده در خود جای می‌دهد.

همچنین از نظر فرهنگی یک فضای امن برای جمع آوری، تمرین، اشتراک گذاری و ثبت فرهنگ و ارتباط با کشور خواهد بود.

در آگوست 2022 در یک مراسم نامگذاری، نام یتپی یارتاپولتیکو به این مرکز داده شد که به م،ای “روح بندر آدلاید” است.

«در شهر پورت آدلاید انفیلد، ما از حوزه نفوذ خود آگاه هستیم و می‌خواهیم شهری باشیم که برای جامعه متنوع خود ارزش قائل است و تغییرات را از طریق نوآوری، انعطاف‌پذیری و رهبری جامعه پذیرفته است. این چشم انداز تنها از طریق تقویت هویت، رفاه و احساس تعلق به افراد ملل اول در جامعه ما می تواند به طور کامل تحقق یابد.

«رویکرد ما به این پروژه در دو سال گذشته امکان تبادل فرهنگی را فراهم کرده است، با همکاری شورا و متولیان بومی برای طراحی مش، Yitpi Yartapuultiku به روشی مش، و محترمانه. این یک مکان امن و پرورش دهنده اجتماعی برای شفا، ارتباط و آشتی خواهد بود، برای افراد بومی و غیر بومی برای یادگیری، تجربه و غوطه ور شدن در فرهنگ بومی.

این پروژه در سال 2022 جایزه برنامه ریزی با کشور را از بخش استرالیای ج،ی موسسه برنامه ریزی استرالیا دریافت کرد.

مناقصه اصلی در حال انجام است. پیش بینی می شود این پروژه در سال 2025 تکمیل شود.


منبع: https://architectureau.com/articles/co-designed-aboriginal-culture-centre-proposed-for-port-adelaide/