معاون دانشگاه UTAS از معماران خواست در مبارزه با تغییرات آب و هوایی جاه طلبانه تر عمل کنند.


منبع: https://architectureau.com/articles/utas-vice-chancellor-calls-on-architects-to-be-more-ambitious-in-combatting-climate-change/

سخنر، او فراخو، برای اقدام فوری، فراخو، برای تأمل در روند معماری، تصمیمات و جوایز ما و بالاتر از همه، دعوت به شجاعت بود.

بار دیگر در خطاب خود تاکید کرد که نیاز به تغییر مدل است و اینکه چگونه به ،وان یک جمعی می تو،م مشکل را حل کنیم. ما نمی‌تو،م آن را به توافقات بین‌المللی ،ت بسپاریم، به سادگی به آنجا نخواهیم رسید. برای به دست آوردن آن نیاز به اقداماتی از سوی جامعه و حرفه ها خواهد بود [green،use gas emissions] در مسیری متفاوت».

اظهارات مهم در مورد مسیر و شتاب تغییرات اقلیمی با شواهدی که از داده‌ها پشتیب، می‌شود، پشتیب، می‌شود، «…ساختمان‌ها مسئول 39 درصد انتشار کربن مرتبط با انرژی در جهان هستند. […] ما باید بیشتر کار کنیم.» بلک گفت.

آدرس کامل روفوس بلک را در زیر تماشا کنید.

در اوایل اسفندبه ،وان بخشی از سمپوزیوم معماری: ایده هایی از حاشیه، روفوس بلک، معاون دانشگاه تاسم،، سخنر، تحریک آمیزی برای حضار ارائه کرد و اظهار داشت که حرفه معماری به سادگی به اندازه کافی بلندپروازانه نیست که تاثیر ما را کاهش دهد. نابودی سیاره، “معماران اعلام می کنند تقریبا کافی نیست… معماران باید به اه، ملموس متعهد باشند.” او اعلام کرد.