معماران سام کرافورد پل بارا را بر روی شکل خمیده مارماهی ها مدل می کند

این بانک ها را از فرسایش محافظت می کند، زیستگاه گونه های در معرض خطر را حفظ می کند و فرصتی را برای بازدیدکنندگان فراهم می کند تا مستقیماً با ا،یستم حوضچه ها درگیر شوند.»

سیستم پشتیب، زیر یک پل فولادی
پل بارا روی سه ستون قرار دارد

KTA موزه هنر بوندانون در استرالیا را با پل سیل قابل س،ت تکمیل می کند

این پل ادامه داد: «پل در مرکز گسترش می‌یابد تا یک سکوی تماشا، مک، برای استراحت ایجاد کند که به عابران پیاده اجازه می‌دهد تا م، کنند و از زندگی آبزیان و پرندگان و گیاهان، مانند بوته‌های در معرض خطر انقراض و علف‌های بومی قدرد، کنند».


منبع: https://www.dezeen.com/2022/10/28/bara-bridge-sam-crawford-architects-australia/

این استودیو توضیح داد: «تجلی پویای پل توجه را به مهاجرت باورن،ی و باست، مارماهی برای تولیدمثل جلب می‌کند، یکی از جنبه‌های مهم سنت‌های محلی مردم دهاروال».

معماران سام کرافورد این سازه 40 متری را برای عبور از برکه ای طراحی کرد که توسط این ماهی های مار مانند زندگی می کرد.

برای به حداقل رساندن مزاحمت برای حوض، پل بارا فقط بر روی سه شمع که در بستر آن رانده شده است، قرار دارد که هر کدام به یک سازه فولادی صلیبی متصل است که عرشه ای از تیرهای فولادی را پشتیب، می کند.

کناره‌های پل بارا با خمیدگی به سمت بیرون در مرکز برای ایجاد یک سکوی دید، با باله‌های آلومینیومی آنودایز شده در سایه‌های طلایی و نقره‌ای پوشیده شده‌اند که به گونه‌ای طراحی شده‌اند که هنگام قدم زدن بازدیدکنندگان در سراسر و اطراف سازه، «درخشنده» شوند.