معماران سام کرافورد پل بارا را بر روی شکل خمیده مارماهی ها مدل می کند

این پل ادامه داد: «پل در مرکز گسترش می‌یابد تا یک سکوی تماشا، مک، برای استراحت ایجاد کند که به عابران پیاده اجازه می‌دهد تا م، کنند و از زندگی آبزیان و پرندگان و گیاهان، مانند بوته‌های در معرض خطر انقراض و علف‌های بومی قدرد، کنند».

برای به حداقل رساندن مزاحمت برای حوض، پل بارا فقط بر روی سه شمع که در بستر آن رانده شده است، قرار دارد که هر کدام به یک سازه فولادی صلیبی متصل است که عرشه ای از تیرهای فولادی را پشتیب، می کند.

این پل جایگزین پل پوسیده و غیرقابل دسترس می شود و ارتباط بین پارک و مسیرهای پیاده روی و دوچرخه سواری حومه اطراف را بازیابی می کند.

نمایی از باله های ف،ی پل بارا در سیدنی
پل بارا برای تقلید از مارماهی هایی طراحی شده است که در حوضچه زیرین ،ن هستند

عکاسی توسط برت بوردمن.


منبع: https://www.dezeen.com/2022/10/28/bara-bridge-sam-crawford-architects-australia/

در ادامه می‌افزاید: «سایر دروازه‌های پارک همگی منع،‌کننده حساسیت‌های اروپایی هستند، اما طراحی ما یادآور قرن‌ها فرهنگ بومی است و همچنین به مادیات و رنگ‌های زیرساخت موجود پارک اشاره می‌کند».

سازه فولادی روی حوضچه با باله های ف،ی
باله های ف،ی روی آب به سمت بیرون منحنی می شوند

معماران سم کرافورد افزود: «ارتباط معاصر به پارک بسیار دوست‌داشتنی نیز دارای ارزش‌های زیست‌محیطی در قلب طراحی است».

معماران سام کرافورد این سازه 40 متری را برای عبور از برکه ای طراحی کرد که توسط این ماهی های مار مانند زندگی می کرد.