کارشناسان به دنبال شورای میراث WA بودند

این شورا توصیه هایی را به وزیر میراث در مورد ثبت میراث ،تی ارائه می کند، استراتژی و خط مشی میراث ایالت را تعیین می کند و به نهادهای مربوطه در مورد مدیریت و توسعه مکان های میراث توصیه می کند.

تونی بوتی، سرپرست وزیر میراث، گفت: «میراث استرالیای غربی چند وجهی است و شورای میراث در ترویج شناسایی، حفاظت و توسعه حساس مکان‌های میراث فرهنگی گران‌بها نقش اساسی دارد.

استرالیای غربی ،ت به دنبال شش عضو جدید برای انتصاب در شورای میراث ایالتی است.

«اعضای شورا نقش استراتژیک در مدیریت و مراقبت دارند [for]و حفاظت از میراث فرهنگی کشورمان. من شدیداً نامزدهای واجد شرایط را تشویق می کنم تا نام خود را برای این فرصت باورن،ی مطرح کنند.»

برنامه های کاربردی تا 11 آگوست 2023 باز هستند.

مطالب مرتبط


منبع: https://architectureau.com/articles/experts-sought-for-wa-heritage-council/اعضای جدید توسط وزیر میراث برای مدت حدا،ر چهار سال منصوب می شوند. ،ت به ویژه به دنبال نامزدی از کارشناسان در معماری منظر، میراث فرهنگی بومیان، مهندسی و قانون است.

این شورا متشکل از 9 عضو با تجربه و مهارت های فنی در هر یک از چندین زمینه است: معماری، معماری منظر، حفاظت یا تفسیر میراث، برنامه ریزی شهری و منطقه ای، و سایر موارد در هر زمینه. قانون میراث 2018 (WA) بخش 14.