کارشناسان به دنبال شورای میراث WA بودند

«اعضای شورا نقش استراتژیک در مدیریت و مراقبت دارند [for]و حفاظت از میراث فرهنگی کشورمان. من شدیداً نامزدهای واجد شرایط را تشویق می کنم تا نام خود را برای این فرصت باورن،ی مطرح کنند.»

این شورا متشکل از 9 عضو با تجربه و مهارت های فنی در هر یک از چندین زمینه است: معماری، معماری منظر، حفاظت یا تفسیر میراث، برنامه ریزی شهری و منطقه ای، و سایر موارد در هر زمینه. قانون میراث 2018 (WA) بخش 14.

تونی بوتی، سرپرست وزیر میراث، گفت: «میراث استرالیای غربی چند وجهی است و شورای میراث در ترویج شناسایی، حفاظت و توسعه حساس مکان‌های میراث فرهنگی گران‌بها نقش اساسی دارد.

این شورا توصیه هایی را به وزیر میراث در مورد ثبت میراث ،تی ارائه می کند، استراتژی و خط مشی میراث ایالت را تعیین می کند و به نهادهای مربوطه در مورد مدیریت و توسعه مکان های میراث توصیه می کند.

برنامه های کاربردی تا 11 آگوست 2023 باز هستند.

مطالب مرتبط


منبع: https://architectureau.com/articles/experts-sought-for-wa-heritage-council/

اعضای جدید توسط وزیر میراث برای مدت حدا،ر چهار سال منصوب می شوند. ،ت به ویژه به دنبال نامزدی از کارشناسان در معماری منظر، میراث فرهنگی بومیان، مهندسی و قانون است.

استرالیای غربی ،ت به دنبال شش عضو جدید برای انتصاب در شورای میراث ایالتی است.