کریسمس مبارک از Dezeen!

کریسمس مبارک! ما فردا برمی گردیم – در همین حین بررسی ما در مورد سال 2022 را بخو،د و از این درخت کریسمس طراحی شده توسط استودیوی ژاپنی Nendo لذت ببرید.

بررسی سال 2022 را بخو،د ›


منبع: https://www.dezeen.com/2022/12/25/merry-christmas-2022/

درخت کریسمس توسط Nendo برای توکیو Midtown

بررسی سال 2022 جالب‌ترین و محبوب‌ترین داستان‌های معماری، طراحی و داخلی سال گذشته را نشان می‌دهد. این شامل مجموعه ای از خانه های برتر، فضای داخلی خانه، راه پله ها، آسمان ،اش ها، تغییر نام تجاری، مبلمان و بسیاری موارد دیگر است.