کنگو کوما بال تحت تأثیر ژاپن را به موزه آلبرت کان اضافه می کند

ساختمان کوما ورودی جدیدی به موزه می دهد.

این پروژه امکانات مدرنی را برای موزه آلبرت کان، خانه آرشیو سیاره، مجموعه ای عکاسی که بیش از 50 کشور را بین سال های 1909 تا 1931 ثبت می کند، ایجاد می کند.

ورودی موزه آلبرت کان توسط کنگو کوما
Kengo Kuma and Associates یک ساختمان جدید به موزه آلبرت کان اضافه کرده است

هتل های Kengo Kuma و Edition “واحه ای در قلب شهر” در توکیو ایجاد می کنند

معماران که می دانستند کان عشق خاصی به ژاپن دارد، با نگاه به “ان،ا”، فضای ایوان مانندی که نمونه ای از معماری سنتی ژاپن است، به این هدف دست یافتند.

این ساختمان جدید به گونه ای طراحی شده است که مجموعه موزه را با باغ های مفصلی که در سال 1937 توسط کان افتتاح شد، که ،اصر منظره از پنج قاره مختلف را به نمایش می گذارد، پیوند نزدیک تری داشته باشد.

نمای بیرونی موزه آلبرت کان
این ساختمان با ،یبی از لوورهای آلومینیومی و بامبو پوشیده شده است

هشت ساختمان اصلی به ،وان امکانات برای بازدیدکنندگان و کارکنان تغییر کاربری داده شده است، از جمله یک گلخانه بزرگ که می تواند برای رویدادها یا نمایشگاه ها استفاده شود.

گلخانه
گلخانه یکی از چندین ساختار تغییر کاربری در میان باغ ها است

زم، که کان در اینجا زندگی می کرد و به ،وان یک بانکدار ثروت خود را به دست آورده بود، شروع به سفارش عکاسان برای سفر به جهان کرد. او همچنین قطعاتی از زمین های همسایه را ،یداری کرد تا بتواند باغ های خود را ایجاد کند.