گزارش IPCC می گوید که انتشار گازهای گلخانه ای جهانی باید تا سال 2030 تقریباً به نصف کاهش یابد


هیئت بین ،تی سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوا (IPCC) منتشر کرد گزارش سنتز AR6 دیروز. گزارش جامع وضعیت کره زمین را در ادامه رسیدگی به تغییرات آب و هوایی برجسته می کند. این بر اساس گزارش های قبلی منتشر شده توسط IPCC در چند سال گذشته، از جمله گزارش های اخیر است تغییر آب و هوا 2022: کاهش تغییرات آب و هوا از گروه کاری III.

میانگین دمای سطح زمین در مقایسه با سطوح پیش از صنعتی شدن بیش از 1.1 درجه سانتیگراد (2 درجه فارنهایت) افزایش یافته است. در سال 2018، گزارش ویژه ای از IPCC نسبت به افزایش بیشتر دما هشدار داد و هدفی را برای حفظ افزایش گرمایش به زیر 1.5 درجه سانتیگراد (2.7 درجه فارنهایت) تعیین کرد. در مرکز آ،ین گزارش این درخواست وجود دارد که می گوید آنچه در پنج سال گذشته انجام شده است در مقایسه با آنچه که برای رسیدن به این هدف باید اتفاق بیفتد ناچیز است. در بی،ه مطبوعاتی IPCC آمده است: «سرعت و مقیاس اقداماتی که تاکنون انجام شده و برنامه‌های فعلی برای مق، با تغییرات آب و هوایی کافی نیست.»

به منظور دستیابی به هدف محدود ، افزایش دما در 1.5 درجه سانتیگراد، انتشار گازهای گلخانه ای باید تا سال 2030 تقریباً به نصف کاهش یابد.

این گزارش در ادامه به اثرات گرم شدن آب و هوا اشاره می‌کند و اثرات نامطلوبی را فهرست می‌کند که تعدادی از آنها در حال حاضر در سراسر جهان احساس شده‌اند. از جمله این موارد می توان به بارش شدیدتر، طوفان های قوی تر و امواج گرمای شدیدتر اشاره کرد.

هوسونگ لی، رئیس IPCC در بی،ه‌ای گفت: «جریان‌گذاری اقدامات مؤثر و عادلانه اقلیمی نه تنها خسارات و خسارات را برای طبیعت و مردم کاهش می‌دهد، بلکه مزایای گسترده‌تری نیز به همراه خواهد داشت». این گزارش ،یبی بر ضرورت انجام اقدامات بلندپروازانه‌تر تأکید می‌کند و نشان می‌دهد که اگر اکنون اقدام کنیم، همچنان می‌تو،م آینده‌ای پایدار برای همه تضمین کنیم.»

در حالی که زمان رو به اتمام است، هنوز هم می توان اقداماتی را برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای انجام داد. طبق IPCC اینها شامل اجرای برق رس، با کربن کم و ترویج حمل و نقل عمومی و پیاده روی است. این گزارش به رسمیت می شناسد و اشاره می کند که سرمایه گذاری مالی قابل توجه و تعهد ثابت از سوی سیاستمداران و سیاست گذاران به منظور کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و جلوگیری از افزایش بیشتر دمای گرمایش ضروری است.

کریستوفر تریسوس، یکی از نویسندگان این گزارش، گفت: «اقدامات اقلیمی تسریع شده تنها در صورتی اتفاق می‌افتد که افزایش مالی چندین برابری داشته باشد. تامین مالی ناکافی و نادرست مانع از پیشرفت می شود.»

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از انتشار گزارش اعلام کرد پیمان همبستگی آب و هوایی که برای کشورهای گروه 20 (G20) منعقد شد. این سند از «انتشارکنندگان بزرگ» می‌خواهد «تلاش‌های بیشتری برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای انجام دهند و کشورهای ثروتمندتر منابع مالی و فنی را برای حمایت از اقتصادهای نوظهور بسیج کنند تا در ت، مش، حفظ کنند. [the goal of] 1.5 درجه سانتیگراد زنده.»

گوترش اذعان کرد که صنایع جه، – ی،ی کشتیر،، هوانوردی، فولاد، سیمان، آلومینیوم، کشاورزی – نیز در این امر نقش دارند و باید با تلاش برای دستیابی به عملیات خالص صفر تا سال 2050، مسئولیت انتشار گازهای گلخانه ای خود را بر عهده بگیرند.
منبع: https://www.archpaper.com/2023/03/latest-ipcc-report-global-emissions-need-cut-nearly-half-before-2030/