۷ نکته کلیدی در طراحی نقشه ساختمان مسکونی

در صورتی که به چیدمان، طراحی و همین طور اجرای عملیات نازک کاری در ساختمان همچون اجرای گچ بری، تزئینات سلولزی و کاغذ دیواری و نصب پارکت علاقه مند هستید شغل طراحی داخلی می تواند شغلی مناسب و ایده آل سایت irarchitects برای شما باشد. مزیتهای هر سیستم سازهای و مصالح موردنیاز آن سیستم را در صورتی میتوان به کاربرد که خصوصیات و ویژگیهای آن مصالح و دستگاهها در مرحله طراحی بهحساب آورده شود و طراح باید در مورد هر یک از مصالح بهدرستی قضاوت کند. به تركیب یك سیستم یك یا چند وجهی با لایههای واحد شبكه گفته میشود. در این مرحله میتوانیم از قالبهای فلزی یا چوبی استفاده کنیم.

در صفر تا صد ساختمان سازی، برای آرماتوربندی ابتدا اسکلت بتنی و سپس آرماتورها را درون قالبهای فلزی قرار داده، و سپس بتنریزی میکنند. اما امروزه، با بهکارگیری تکنولوژی در ساخت مصالح بتن، بتنی طراحی و تولید شد که توانایی این را دارد که در صورت آسیبدیدگی و ترک، خود را ترمیم کند! طراحی قدم اول محاسبات هر ساختمان اعم از فولادی، بتنی و صنعتی و غیره بارگذاری آن است. حالت حدی حالتی است که اگر تمام یا بخشی از سازه به آن برسد قادر به انجام وظایف خود نباشد و از حیز انتفاع خارج گردد و مطابق مقررات ملی ساختمان مبحث دهم سازه باید به نحوی باشد که تحت شرایط بارگذاری محتمل به هیچ یک از حالت های حد مقاومت و حالت بهره برداری نرسد برای مثال بارهای مرده ساختمان احتمال کمی برای آن منظور می گردد که با واقعیت مغایرت داشته باشد در حالیکه بار زنده پیش بینی شده برای ساختمان می تواند از محدوده تغییرات بیشتری برخوردار باشد که به تبع آن از ضریب بار بزرگتری برخوردار می گردد این ضرایب بار با توجه به مقررات ملی ساختمان مبحث ششم تعیین میگردد و دسته دوم ضرایب ایمنی از طریق کاهش مقاومت می باشد و مقدار آنها با توجه به دقت تیوری مورد استفاده در ضوابط طراحی تغییرات احتمالی مشخصات مصالح و ابعاد مقطع تعیین می گردد.

استفاده از روش های دینامیکی برخلاف روش های استاتیکی که فقط برای ساختمان های کوتاه مرتبه و منظم قابل استفاده اند، هیچ محدودیتی نداشته و لذا استفاده از آن ها نه تنها برای ساختمان نامنظم و بلندمرتبه اجباری است بلکه باعث اقتصادی شدن پروژه نیز می شود، بنابراین با توجه به اینکه در اکثر شهرهای کشور تمایل به بلندمرتبه سازی ساختمان ها وجود دارد و از آنجایی که محدودیتی در اعمال روش تحلیل دینامیکی نسبت به تحلیل استاتیکی وجود ندارد و همچنین با عنایت به زلزله خیزی کشور، لازم است تمامی مهندسان عمران به روش دینامیکی به خوبی مسلط بوده و در طراحی خود از آن استفاده کنند.

هنگام ایجاد اتصال مفصلی از طریق پیچ و مهره، تنها یک ورق جان کافی است. چنانچه تحت اثر بار وارده، سازه به طور خطی رفتار كند، نیروهای بدست آمده برای اعضای سازه نیز نزدیك به مقادیر پیش بینی شده هنگام زلزله خواهند بود ، ولی اگر سازه رفتار غیر خطی داشته باشد ، نیروهای محاسبه شده از این طریق بیش از مقادیرجاری شدن مصالح خواهند بود. در روش تحلیل دینامیكی غیر خطی ، پاسخ سازه با در نظر گرفتن رفتار غیر خطی مصالح و رفتار غیر خطی هندسی سازه محاسبه می شود . به منظور تحلیل دینامیکی گودبرداری و سازههای نگهبان، از روشهای شبه استاتیک (مانند روابط مونونوبه اکابه) با در نظر گرفتن نقطه اثر دینامیکی در 0.45 تا 0.6 ارتفاع دیوار استفاده میشود. معمولاً در پروژههایی که قصد دارند سازه ارتفاع زیادی داشته باشد، از سازه قابی حتماً استفاده میکنند؛ چراکه این سازه از طبقات، سقف و دیوارها به درستی پشتیبانی میکند.

اگر قصد تحصیل در رشته مهندسی معماری را دارید لازم است بدانید که این رشته در مقطع کارشناسی در مجموع 140 واحد درسی را در برمی گیرد که 20 واحددرسی آن مربوط به دروس عمومی،29 واحد درسی آن مربوط به دروس پایه،60 واحد مربوط به دروس اصلی، 27 واحد دروس تخصصی و 4 واحد درسی آن هم به دروس اختیاری اختصاص دارد.در جدول زیر لیست دروس مقطع کارشناسی رشته مهندسی معماری را در اختیارتان قرار داده ایم. پیش از استفاده از این روش ابتدا باید قیمت پروفیل را بدانید. قبل از آشنایی با کاربرد این سازه، باید بدانید که سازه قابی چیست؟ 3. اجزای کششی در سازه چیست؟ یکی از مهمترین اجزای تشکیل دهنده یک سازه قابی، تیرآهن است؛ بنابراین قیمت تیرآهن یکی از عوامل بسیار مؤثر در افزایش یا کاهش قیمت نهایی پروژه یا سازه قابی است. در تعرفه نظام مهندسی سال 1401 جدول هزینههای ساخت و ساز نسبت به سال گذشته، حدود 55 درصد افزایش داشته است. بهگفتهی وی، از آغاز بهار 1396 و پس از سپریشدن زمان قابل توجهی از آغاز رایزنیها و تشکیل جلسات هماهنگی و تعاملی مداوم درخصوص تهیهی شرحخدمات و چارچوب مورد توافق با کارفرمای این طرح، ادارهکل راه وشهرسازی لارستان، مأموریت تهیهی «طرح تفصیلی ویژهی بافت تاریخی شهر لار»، در اردیبهشتماه 1396را به معاونت پژوهشی دانشگاه شیراز ابلاغ کرد و فعالیت مجدّانهی تهیهی طرح، از اواسط اردیبهشتماه همان سال آغاز شد.

این نرم افزارها مهندسی و به زبان فارسی هستند که برای استفاده از آنها باید اقدام به خرید نرم افزار کرد. اگر وزارت مسکن و شهرسازی عزم جدی خود را در جهت رفع این نواقص نشان ندهد مشکل روند بیهویتی شهری همچنان تداوم خواهد یافت و انبوهسازان و یا مجریان ساختمان نیز باسلیقه ذهنی و شخصی خود ساختمانها را بنا میکنند که مخاطراتی بهمراتب بدتر در پی خواهد داشت . سازمان نظام مهندسی ساختمان و سایر مراجع کنترل ساختمان نیز می توانند عملکرد مجری ساختمان را بررسی نمایند و مکلفند در صورت اطلاع و مشاهده هرگونه تخلف مراتب را بررسی و اتخاذ تصمیم، حسب مورد به سازمان راه و شهرسازی استان و شورای انتظامی نظام مهندسی سازمان اعلام، تا در صورت لزوم نسبت به برخورد انضباطی با مجری تا حد ابطال پروانه اشتغال اقدام نمایند.

بارگذاری سازه مطابق با مبحث ششم ویرایش ۹۲ و استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش چهارم انجام می گردد.اسکلت فلزی و کلیه اتصالات سازه به صورت دستی یا نرم افزاری و بر اساس الزامات طرح لرزه ای مبحث دهم ویرایش ۹۲ طراحی می شود.خیز جانبی و قائم سازه برای بارهای مختلف بر اساس استاندارد EuroCode 3 کنترل گردیده و حداکثر طول سازه به جهت لزوم تعبیه درز انبساط بر اساس AISC360 کنترل می گردد.استاندارد ACI318 و همچنین آئیننامه بتن ایران، مبحث ۹ برای طراحی فنداسیون استفاده میشوند. انتخاب هر کدام از موارد ذکر شده برای نماشویی بر اساس دانش و تخصص افراد، صورت میپذیرد. تحلیل و طراحی سازه ها معمولا با نرم افزارهای SAP2000 و ETABS و SAFE انجام شده و نقشه های شاپ در Tekla Structuresو ترسیم نقشهها در دو حالت به صورت BIM در REVIT و یا AUTOCAD ترسیم می شود . در این روش، بار جانبی ناشی از زلزله، استاتیكی و به تدریج بصورت فزاینده به سازه اعمال می شود تا آنجا كه تغییر مكان در یك نقطه خاص (نقطه كنترل)، تحت اثر بار جانبی، به مقدار مشخصی (تغییر مكان هدف) برسد و یا سازه فرو ریزد. شما هنگامی که دست به بازسازی ساختمان میزنید، میتوانید بهترین تغییرات را متناسب با سلیقه و نیازهای خود اعمال کنید.

نحوه اعمال روش های دینامیکی در ETABS و انجام کنترل های لازم مانند کنترل دریفت (Drift) و… برای مثال فرض نید که می خواهید اطلاعات یک کارمند را مانند نام، نام خانوادگی، شماره پرسنلی و حقوق ذخیره کنید. در این روش فرض بر این است كه ماتریس سختی و میرایی از یك گام به گام بعد می تواند تغییر كند ، اما در طول هر گام زمانی ثابت است و پاسخ مدل تحت شتاب زلزله به روش های عددی و برای هر گام زمانی محاسبه می شود. با استفاده از این سامانه، که معتبرترین و جامعترین سامانه آنلاین بیمهای کشور است، نه تنها میتوانید هزینه بیمه آتش سوزی ساختمان خود را استعلام بگیرید، بلکه میتوانید شرکتهای بیمهای مختلف را با هم مقایسه کنید و پس از اطمینان از انتخاب بیمه مورد نظر، از طریق همین سامانه اقدام به خرید بیمه آتش سوزی نمایید. اتصال مفصلی در 2 جهت مانع حرکت آن عضو شده و اتصال از طریق جوش صورت میگیرد؛ این اتصال تنها دارای یک نشیمن و جان است. تیر یک عنصر خمشی در سازه است که با دیگر اجزا ترکیب شده و سازه را تشکیل میدهد؛ صفحه ستونها، کف پلهها و ورقهای باربر نیز عضو کوچکی از تیر به شمار میروند.

تیرها عملاً مهمترین عضو سازه هستند که نمیتوان آنها را از یک سازه حذف کرد. ویلا ساوا، نمونه ای کلاسیک از سبک بین المللی معماری می باشد که در اوایل دهه ۱۹۲۰ ظهور کرد. سبکهایی که از این معماری تاثیر پذیرفتهاند امروزه جایگاههای خوبی در بین تمامی ملل پیدا کردهاند. این اعضا به اصطلاح 2 منظوره بوده و همزمان تحت فشار یا کشش قرار میگیرند. اینکه چه نوع نیروی کار متخصصی در دسترس تر است به عنوان مثال اینکه نیروی کار متخصص جوشکاری دسترس است یا خیر . متراژ انباری های مهسان در چه حدودی است؟ اگرچه گرایش مهندسی سازه به نسبت سایر گرایش های عمران فارغ التحصیلان بیشتری دارد اما افراد متخصص به راحتی می توانند وارد بازارکار شوند.

مهندسین ارشد سازه نیاز دارند مهارت هایی را در خود پرورش دهند تا موقعیت بهتری نسبت به رقیبان کاری خود در بازارکار مهندسی داشته باشند. کشور های کانادا، آمریکا، استرالیا، نیوزلند به دلیل دارا بودن زمین های وسیع و نیاز به ساخت و ساز، مقصدی مناسب برای مهندسین عمران و مهندسین ارشد سازه می باشد. تابعیت قرارداد : باید مشخص شود که قوانین و مقراراتی که بر این قرارداد حاکم است از کدام کشور تبعیت می کند. یکی از نرم افزارهای پرکاربرد در کشور ما در زمینه تهیه نقشه های سازه ای، اتوکد (AutoCAD) است. این نماها می­ توانند با توجه به شرایط مختلف محیطی تغییر حالت دهند و زمینه کاهش مصرف انرژی در ساختمان­ها را فراهم کنند. با توجه به اینكه تمركز این پایان نامه روی تحلیلهای خطی میباشد، توضیح بیشتری روی این روش داده نمیشود . یادگیری این آموزش با قابلیت فرمول نویسی در اکسل، سبب می شود دانشجویان و مخاطبین محاسبات بارگذاری پروژه های خود را در کوتاه ترین زمان ممکن انجام دهندی می شود. قسمت بارگذاری باید توسط مهندس محاسبه و به صورت دستی انجام گیرد.

ستونها در یک سازه عملاً بارهای فشاری را تحمل میکنند و معمولاً به صورت افقی و عمودی از آنها استفاده میشود. این اجزا برخلاف ستونها، بار محور کششی را تحمل میکنند. لازم است تا این نقشه ها توسط مهندسینی که در دفتر فنی مشغول به کار هستند، به نقشه های کارگاهی تبدیل شود تا برای همه به ویژه کارگران خط تولید، گویا و مشخص باشد. حال آنکه این محاسبات از طریق نرم افزارهای تخصصی رشته های سازه ای انجام می گردد، بحث وسیعی است و انتقال و تبدیل این اعداد و محاسبات بر روی کاغذ به گونه ای که برای مجری و شخص کارفرما قابل خواندن و درک باشد نیاز به یادگیری و داشتن مهارت در انجام این کار دارد.

این تکنیک برای افزایش نسبت طول به عرض پایه ها به کار برده می شود و باعث می شود تا رفتار آن از حالت برشی به حالت خمشی تبدیل شود. اما امروزه با افزایش شهرنشینی تعداد زیادی مجتمع مسکونی ساخته شده است که به طور مداوم هم به تعداد آنها افزوده میشود. لذا با استفاده از این خدمات منحصر بفرد، میتوان مشکل نمای ساختمانها را به طور کلی رفع نموده و سبب افزایش زیبایی آنها نیز شد. مدرنیسم و پست-مدرنیسم توسط افرادی در تخصص معماری مورد نقد قرار گرفتهاند، با این نگرش که معماری موفق اهداف فردی زیبایی شناختی، فلسفی یا شخصی نیست، بلکه هدف آن باید برطرف کردن نیازهای روزانه افراد باشد و باید از فناوری برای بهبود شرایط زندگی در آن استفاده شود.