Cox Architecture برج مسکن دانشجویی را در بریزبن طراحی می کند


Cox Architecture دارد یک مرکز 930 تختخوابی برای مسکن دانشجویی برای CBD بریزبن طراحی کرد.

معماران در یک برنامه توسعه برای این پروژه گفتند که این پروژه در خیابان مارگارت 240 واقع شده است، این پروژه قرار است “یک پیشنهاد اقامتی با تراکم بالا را به این منطقه رو به رشد شهر تزریق کند.”

این برج همچنین مجموعه ای از امکانات مش، را در خود جای خواهد داد یک سالن ورزشی، یک مطالعه، یک کتابخانه و یک سینما، و همچنین فضاهای بازی و تفریحی در سطح پشت بام.

این سایت به فضای باز اختصاص داده خواهد شد و شامل فضای سبز یکپارچه می شود. RPS معمار منظر پروژه است.

برج مسکن دانشجویی پیشنهادی در 240 خیابان مارگارت طراحی شده توسط Cox Architecture. <،on cl،="view-btn hidden">

نمایش گا،ی

برج مسکن دانشجویی پیشنهادی در 240 خیابان مارگارت طراحی شده توسط Cox Architecture.

تصویر: معماری کا،

معماران می‌گویند: «طرح‌های ارائه‌شده به یک قلمرو عمومی جدید و پیشرفته کمک می‌کند که هم از نظر زمینه‌ای و هم از نظر زیست‌محیطی با حساسیت پاسخ می‌دهد».

انبوه شدن برج به «،اصر کوچک‌تر با بیان مشخص» ت،یم می‌شود.

این ترتیب سه‌جانبه شامل دو دفتر است که به طور مشابه بیان می‌شوند، هر کدام با یک سری تاقچه‌های افقی برجسته که نقشی در تعدیل جنبه‌های شرقی و غربی دارند. این چهره ها همچنین به شدت با الگوی تیغه های خورشیدی رنگی با درجه بندی ظریفی بیان می شوند. معماران می‌گویند که این تیغه‌ها رنگ‌های ا،ایی، طلایی و ماسه‌ای سنگ توف ص،ه را به خود می‌گیرند و رنگشان از نزدیک خیابان قوی‌تر و ظریف‌تر می‌شوند و به سمت بالا به سمت آسمان تابش می‌کنند و حرکت و پویایی ایجاد می‌کنند.

برج در “کمر” فشرده می شود تا درک حجم زیاد کاهش یابد.

بی،ه طراحی ادامه داد: «تخفیف‌های متمایز در نمای خیابان و عقب، خوانش ساختمان را به‌،وان مجموعه‌ای از اشکال کوچک‌تر برج افزایش می‌دهد».

«خیابان مارگارت ۲۴۰ به‌،وان یک مشارکت‌کننده مثبت در حوزه‌های مدنی، شهری و عمومی شهر در نظر گرفته شده است و به راحتی در بافت CBD خود قرار خواهد گرفت. در نظر گرفته شده است که مک، باشد که ،نان آن احساس ارتباط و بخشی از چیزی بزرگتر از خودشان کنند، جشنی از محل و محله آن.»


منبع: https://architectureau.com/articles/،-architecture-designs-student-،using-tower-in-brisbane/