Dezeen Agenda برنامه هایی برای تخریب سالن ورزشی طراحی شده توسط Kenzo Tange دارد

این آ،ین نسخه از خبرنامه هفتگی Dezeen Agenda ت،یب برنامه ریزی شده ورزشگاه است، کا،ا در ژاپن. اکنون در Dezeen Agenda مش، شوید.

سالن بدنسازی قایق‌شکل کا،ا در ژاپن توسط معمار برنده جایزه معماری پریتزکر، کنزو تانگه، قرار است ت،یب شود. این بنا که توسط معمار فقید در دهه 1950 طراحی شد، از سال 2014 به دلیل نشتی سقف در معرض ت،یب قرار گرفت.

شما همچنین می تو،د مش، شوید خبرنامه های دیگر ما؛ Dezeen Debate هر پنجشنبه ارسال می شود و داغ ترین نظرات خوانندگان و داستان های مورد بحث را در خود دارد، Dezeen Daily بولتن روزانه ما است که شامل هر داستان منتشر شده در 24 ساعت قبل است و Dezeen In Depthدر آ،ین جمعه هر ماه و عمیق تر به داستان های اصلی شکل دهنده معماری و طراحی می پردازد.


منبع: https://www.dezeen.com/2023/02/28/kenzo-tange-modernist-gymnasium-demolition-dezeen-agenda/

از آنجایی که این تصمیم بدون مشورت با جامعه محلی گرفته شده است، طوماری برای نجات این ساختمان آغاز شده است.

خبرنامه این هفته همچنین گسترش معاصر یک خانه ،یسی توسط Ström Architects را نشان می دهد، اعلام می کند که استودیوی بریت،ایی اتکینز در حال کار بر روی ابرشهر The Line در ،ستان سعودی و تکمیل اولین ساختمان ساخته شده از بتن کربنی در جهان است.

دبیرستان کنزو تانگه

Dezeen Agenda یک خبرنامه تنظیم شده است که هر سه شنبه حاوی مهمترین اخبار مهم از Dezeen است. آ،ین نسخه Dezeen Agenda را بخو،د یا اینجا مش، شوید

معمار محلی نوریوکی کاو،شی به Dezeen گفت که این اعلامیه مردم را “بسیار غمگین و عصب،” کرده است.

خانه ساری با توسعه معاصر و است، شنا
Ström Architects گسترش معاصر را به خانه سنتی ،یسی اضافه می کند

این تقویم