Geodes از طراحی ساختمان تحقیقاتی آریزونا توسط گریمشاو خبر می دهد

این ساختمان که به ،وان یک ساختمان دروازه در نظر گرفته شده است، یک سایت بزرگ و مثلثی شکل در لبه پردیس را اشغال می کند. یک طرف آن رو به یک تقاطع بزرگ وسایل نقلیه است، در حالی که طرف دیگر در کنار ایستگاه قطار سبک و ریل قطار قرار دارد.

پل بریس سولیل با فردی که در حال راه رفتن است
دارای ،اصر نما بر اساس سنگ و کاکتوس است

گریمشاو از آسمان‌،اش اداری «مجسمه‌ای» سیدنی رونمایی کرد

نماها از شیشه مایل به سبز و یک صفحه چین‌دار به رنگ قهوه‌ای مایل به زرد ساخته شده از بتن تقویت‌شده با الیاف شیشه (GFRC) تشکیل شده‌اند. طرح بریس سولیل از کاکتوس ساگوارو که بومی منطقه است، گرفته شده است.

در این مرکز، آزمایشگاه ها، ک، های درس، اتاق های کنفرانس، دفاتر، و فضاهایی برای معاشرت، مطالعه و غذا خوردن وجود دارد. همچنین یک سالن 389 صندلی وجود دارد.