Red Dunes Playtopia دارای فضاهای بازی “غار مانند” و تپه های مواج است

این استودیو گفت: «مح،ات و شبیه‌سازی‌های دقیق یک سیستم زهکشی طبیعی جامع را تضمین می‌کند که به‌طور مؤثر جریان آب باران را علی‌رغم زمین‌های موج‌دار مدیریت می‌کند».

در حالی که درختان در اطراف محوطه بازی پراکنده شده اند، فضاهای سبز اصلی در اطراف لبه های سایت قرار می گیرند که در آن زمین فرو می رود تا باران زهکشی را جذب کند.

ع، Red Dunes Playtopia توسط XISUI Design
درختان زمین بازی را احاطه کرده اند

دیگر زمین های بازی که اخیراً در Dezeen به نمایش گذاشته شده اند عبارتند از یک زمین بازی اداری با الهام از درختان در تل آویو و مجموعه ای از سنگ های غول پیکر روی چرخ هایی که برای تشویق بازی های ماجراجویانه طراحی شده اند.

مدیر طراحی استودیو، هو ییهائو به Dezeen گفت: «این طرح حول محور استفاده از تپه‌های قرمز مواج برای فراهم ، زمین جذاب برای کودکان است تا بیایند و در فعالیت‌هایی مانند دویدن، پ،، و بازی شرکت کنند.

تصویر از Red Dunes Playtopia
Red Dunes Playtopia توسط XISUI Design طراحی شده است

مایک هیوسون برای فضای “ریسک بازی” در ملبورن، تخته سنگ های غول پیکر را روی چرخ ها نصب می کند

تج،ات بازی، از جمله تونل ها، سنگ های پله، سرسره ها، و قاب های لامسه کوهنوردی، در سایر نقاط سایت در مناطق من، برای گروه های سنی مختلف، از کودکان نوپا تا نوجوانان، چیده شده است.

هو می‌گوید: «استفاده از سازه‌های بتنی مواج، فضاهای غار مانندی را ایجاد می‌کند که به طور هماهنگ با زمین ،یب می‌شود و هم فرصت‌های کوهنوردی و هم مناطق محافظت‌شده فوق‌العاده را ارائه می‌دهد.

این رویکرد طراحی، ادغام یکپارچه با توپوگرافی طبیعی را تضمین می کند و در عین حال ،اصر ساختاری را به حداقل می رساند و استفاده از فضا را به حدا،ر می رساند.


منبع: https://www.dezeen.com/2023/07/15/red-dunes-playtopia-playground-xisui-design-guangz،u/

هو گفت: “از طریق تکیه گاه های ساختاری پنهان در زیر پوسته بتنی حامل وزن اصلی، وزن بالایی دقیقاً به ستون های نگهدارنده گاراژ زیرزمینی منتقل می شود.”

این امر باعث کاهش حجم کار خاکی استفاده شده، کاهش وزن بار و تضمین ایمنی و پایداری می شود.

ع، Red Dunes Playtopia توسط XISUI Design
زمین بازی از سازه های تپه مانند تشکیل شده است