SANAA سیدنی مدرن را طوری طراحی می کند که با محیط اطرافش هماهنگ باشد.

استودیوی برنده جایزه معماری پریتزکر SANAA گا،ی هنری نیو ساوت و، را با مجموعه ای از غرفه ها که به سمت بندر سیدنی پایین می آیند گسترش داده است.

این افزونه شامل طیف وسیعی از فضاهای بزرگ برای نمایش هنر است و گا،ی اختصاص داده شده به هنر بومیان و جزیره نشینان تنگه تورس در سطح ورودی قرار دارد.

SANAA غرفه شش گوش مسکو را برای موزه گاراژ بازسازی می کند

مایکل برند، مدیر گا،ی هنری نیو ساوت و،، گفت: «دیدگاه ما تبدیل گا،ی هنر به پردیس موزه هنر با ارتباطات یکپارچه بین هنر، معماری و منظر بوده است.

چهار گا،ی دیگر، از جمله دو گا،ی که هر کدام بیش از 1000 متر مربع با سقف های بلند 5.5 متری هستند، در سطوح پایینی قرار دارند. این ساختمان همچنین شامل مجموعه ای از مناطق کوچکتر نمایشگاهی، استودیوهای آموزشی برای کودکان و گروه های مدرسه و یک استودیوی اختصاصی برای خلق آثار چند رسانه ای است.