سانکوفا «اسطوره‌شناسی» پارک مارکوس گاروی را به نمایش می‌گذارد


ژروم هافرد از برانت: هافرد، یک هنر عمومی و معماری محلی به رهبری سیاهان طراحی کرده است سانکوفا، یک نصب جدید برای پارک مار، گاروی هارلم. این اثر به فولکلور آفریقایی آکان ارجاع می‌دهد و «اسطوره‌شناسی» پارک مار، گاروی را با استفاده از لایه‌های دیجیتالی از تصاویر آرشیوی، همراه با دیگر نقوش الهام گرفته از هارلم به نمایش می‌گذارد.

سانکوفا اولین نصب از چندین تاسیسات است که توسط بنیاد ملون به ،وان بخشی از ابتکار فرهنگ، خلاقیت و مراقبت در پارک مار، گاروی به رهبری هارلم گرون، یک سازمان غیرانتفاعی که به آموزش جوانان برای زندگی سالم و پایدار اختصاص دارد.

نام سانکوفا از فرهنگ عامه آکان آفریقا گرفته شده است و به م،ای “برای شناخت آینده خود باید به گذشته خود نگاه کنیم.” (با احترام از برندت: هافرد)

هافرد در کنار جامعه کار کرد و از نظرات آنها برای ساخت این قطعه استفاده کرد. BRANDT: HAFERD یک استودیوی مستقر در هارلم است که مجموعه‌ای از پروژه‌ها را شامل می‌شود که حوزه‌های خانگی، محل کار و شهری را در بر می‌گیرد. آثار آن به رسمیت شناخته شده و جوایز متعددی از جمله مسابقه افتتاحیه Folly در سال 2012 توسط لیگ معماری نیویورک و جایزه بزرگ مسابقه طراحی آستانه صفر برای پروژه دفتر ،ب کرده است. ساید بای ساید در سال 2019. نام سانکوفا از فرهنگ عامه آکان آفریقا گرفته شده است و به م،ای “برای شناخت آینده خود باید به گذشته خود نگاه کنیم.”

این نصب حول یک سیستم م،ار ساخته شده با مواد قابل استفاده مجدد است که می تواند برای استفاده ها و سایت های بعدی پیکربندی شود. (با احترام از برندت: هافرد)

این قطعه برگرفته از سنت‌های صنایع دستی آفریقایی، آفریقایی-کارائیب و بومی است و آنها را در بافت، زندگی روزمره و تاریخ هارلم قرار می‌دهد. این نصب شامل یک دایره 32 فوتی است که از یک سیستم م،ار استفاده می‌کند و با مواد قابل استفاده مجدد ساخته شده است تا برای استفاده‌ها و مکان‌های آینده دوباره پیکربندی شود. در زیر یک سایبان توری پارچه‌ای، یک فضای گردهمایی جایی است که «اسطوره‌شناسی» – ع،‌های آرشیوی پارک مار، گاروی و دیگر نقوش مربوط به هارلم – با افتخار نمایش داده می‌شود. بازدیدکنندگان می توانند برای مشاهده یک گا،ی هنری در حال چرخش در فضای داخلی، که در آن آثار هنرمندان محلی متعددی در طول تابستان نمایش داده می شود، از آنجا عبور کنند.

هافرد طراح اصلی نصب عمومی برای ابتکار فرهنگ، خلاقیت و مراقبت مار، گاروی پارک 2023-24 با هارلم گرون است. این ابتکار قصد دارد تاسیسات بیشتری را در تابستان 2023 و 2024 افتتاح کند.

افتتاحیه بزرگ سانکوفا یکشنبه 18 ژوئن از ساعت 14 تا 17 در پارک مار، گاروی برگزار می شود.
منبع: https://www.archpaper.com/2023/06/sankofa-by-،ndt-haferd-displays-the-myt،logy-of-marcus-garvey-park/