KCAP و Kraaijvanger انبار پست هلند را به دفاتر تبدیل می کنند

در بالا، به منظور تأثیر حداقلی بر ساختار موجود، 9 طبقه فضای اداری توسط پارتیشن‌های چوبی، پرده‌ها و گلدان‌های منحنی ت،یم‌بندی شده‌اند که بسته به نیاز کارگران در آینده می‌توان آنها را چیدمان یا تغییر داد.

عکاسی توسط Ossip van Duiven،e.


منبع: https://www.dezeen.com/2023/02/16/kcap-kraaijvanger-architects-dutch-postnl-ware،use-monumental-offices/

نمای آجر شیشه‌ای و پنجره‌های ساختار موجود حفظ و بازسازی شده‌اند، با عملکرد محیطی و شرایط آ،تیک فضای داخلی با افزودن “پوست دوم” داخلی لعاب بهبود یافته است.

با پلان T شکل، ساختمان فضای بسیار بزرگ تری را در سمت غرب تشکیل می دهد که به سمت شرق متصل است و با دو راه پله محصور شده است.